نوع دوره

تعداد
قیمت
275,000 تومان
درباره دوره مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

دیالکتیک


مدرس

میلاد دخانچی

میلاد دخانچی


میلاد دخانچی واجد دکتری مطالعات فرهنگی از دانشگاه کوئینز کانادا نویسنده کتاب پسااسلامیسم بازنگری رابطه مذهب و سیاست در ایران است، همچنین او در کارنامه خود ساخت برنامه‌های تلویزیونی The-link، گره، جیوگی، فاز و سختانه را نیز دارد.

دورهای دیگر: میلاد دخانچی

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)