طعم تجربه به یادگرفتن از تجربه افراد با تجربه در حوزه ­های مختلف اختصاص داشته و بیشتر حالت کارگاهی دارد. در واقع اگر در طعم اندیشه بزرگان مخاطب قرار است قطره‌ای از دریای معرفتی یک متفکر بنوشد و در طعم موضوع قرار است طعمی از یک موضوع بچشد، در طعم تجربه قرار است به سراغ تجربه افرادی برود که مقهور شرایط نشده‌اند و جهان را به طریقی، هر چند کوچک، تغییر داده‌اند.

 

تمرکز اصلی دوره های طعم تجربه، هنر و رسانه است، اما طعم تجربه به هنر و رسانه محدود نشده بلکه تجربه های مختلف در حوزه های مختلف را در بر می ­گیرد. در طعم تجربه پرسش اصلی از این قرار است: فرد مورد نظر چگونه با شرایط روبرو شده، چگونه خود را با آن وقف داده و چگونه آن را تغییر داده است؟ در طعم تجربه مخاطب نمی‌خواهد “چیز” یاد بگیرد؛ او میخواهد بفهمد چگونه می‌شود بود؟! چگونه می‌توان با الهام از با تجربه‌ها حرکت کرد، و البته اشتباهات آنان را تکرار نکرد و با تکیه بر تجربیات، جهانی جدید ساخت؟

طعم تجربه در واقع بیرونی ­ترین لایه‌ای است که در آن مخاطب می‌تواند فرایند تبدیل شدن دانش به عمل را مشاهده کند این که این فرد مورد نظر چگونه دانسته‌های خود را به عمل تبدیل کرده می‌تواند به شدت الهام بخش باشد. در طعم تجربه مخاطب دنبال #مهندسی_معکوس تجربیات یک فرد است، تا هم از اشتباهات آنان بیاموزد و هم از آورده ها. برای علاقمندانی که دنبال تبدیل اندیشه به عمل هستند، دوره ­های طعم تجربه پیشنهاد می­ شود. همانطور که اشاره شد، علیرغم اینکه تمرکز اصلی طعم تجربه روی هنر و رسانه است، هر فرد با تجربه ­ای در هر حوزه ­ای می­ تواند موضوع طعم تجربه این دوره ­ها باشد.