دوره‌های طعم تکنیک از سری دوره‌های فشرده (crash course) مدرسه علوم انسانی [جیوگی] است که عموما در قالب کارگاه‌های آفلاین ۱۵۰ دقیقه‌ای، با هدف معرفی یک تکنیک و یا قالب تولید محتوا، به زبان ساده ارائه می‌شود. در واقع هدف این سبک از دوره‌ها آن است که مخاطب با فضای کلی ارائه محتوا در قالب‌های مختلف آشنا شود و با تکیه بر آن، محتوای خود را تولید کنید. طعم تکنیک قرار است به مخاطب کمک کند تا مفاهیم را از دنیای انتزاعیشان خارج کرده و او را مجهز به مهارت‌هایی کند که آموزه‌های علوم انسانی را در بطن زندگی ببیند و در جهت ارتقا فضای فرهنگی به دیگران ارائه دهد.