نوع دوره

تعداد
قیمت
167,000 تومان
نمونه تدریس درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

فریدریش هگل


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • جریان‌هایی که هگل از آنها متأثر بوده
  • مفهوم روح و پدیدارشناسی روح
  • تأثیر اندیشه هراکلیتوس بر نظام فکری هگل
  • دیالکتیک هگلی و آفهبونگ
  • بررسی مفهوم تجربه و سیر روح
  • تاریخ از منظر هگل
  • تفاوت شناخت در سنت رئالیستی و سنت ایدئالیستی
 • جلسه دوم
  • تفاوت هگل و هایدگر
  • بیلدونگ در نظام فلسفی هگل به چه معناست ؟
  • سیر تاریخی روح
  • ارباب و بنده
  • هگل چگونه رواقی‌گری را توضیح میدهد ؟
  • اهمیت ارباب و بنده برای مارکس
 • جلسه سوم
  • انسان مدرن از نظر کانت
  • فلسفه سیاسی اجتماعی هگل
  • آزادی، اراده و حق
  • آزادی سلبی و آزادی ایجابی

مدرس

حمیدرضا سعادت نیاکی

حمیدرضا سعادت نیاکی


حمید رضا سعادت نیاکی

حمیدرضا سعادت نیاکی جزو فلسفه خوانده های جوان فارسی زبان می‌باشد. او مقطع دکتری خود را در رشته فلسفه غرب از دانشگاه بین المللی امام خمینی گذرانده است. 

کتاب و مقالات حمیدرضا سعادت نیاکی

حمیدرضا سعادت نیاکی در سال ها اخیر کتاب و مقالات با اهمیتی را به رشته تحریر در آورده است که از جمله آنان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

کتاب حقوق بشر در فلسفه کانت ، نشر نقد فرهنگ

Evaluating the Redistributiin Policy and the Right to Social Welfare in Kant’s Philosophy

بررسی تبعیض نژادی در فلسفه کانت

نقد دیدگاه هوبرت دریفوس مبنی بر تقدم هایدگر بر کوهن در طرح علم هنجاری و انقلاب های علمی
 

دورهای دیگر: حمیدرضا سعادت نیاکی

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)