علاوه بر دوره­ های فشرده مدرسه علوم انسانی [جیوگی]، که در قالب طعم اندیشه بزرگان، طعم موضوع و طعم تجربه برگزار می ­شود، دوره­ های طولانی مدت و ترمیک ۱۲ یا ۱۶ جلسه ­ای نیز در مدرسه ارائه می ­شود. این دوره­ ها بر آرای یک متفکر، کنکاش عمیق­ تر در مورد یک موضوع و متن خوانی متمرکز می شوند.