نوع دوره

تعداد
قیمت
179,000 تومان
درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

فلسفه حق هگل


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • کلیاتی از فلسفه حق در پدیدارشناسی روح
  • مفهوم خیال وحدت و توتالیتاریسم در اندیشه هگل
  • صحبت درباره وجود تاریخ و جریان مشخص در فلسفه حق
  • شیوه نگارش درسگفتارهای هگل
  • بررسی سه گام مهم و اصلی در کتاب هگل
 • جلسه دوم
  • تقسیم نفس آدمی به سه بخش در سنت فلسفه یونان
  • تفاوت جوهری میان اراده کردن و فکر کردن
  • یکی بودن فکر و اراده از دیدگاه هگل
  • بررسی مبحث دیالکتیک امیال از منظر هگل
  • مفهوم زیتلیشکایت و سه بخش اساسی آن
  • نقد هگل نسبت به زندگی سیاسی مدرن
 • جلسه سوم
  • فرد چگونه می‌تواند قوائد و قوانینی برای زندگی اخلاقی خود تعیین کند؟
  • اهمیت ساختار خانواده در زیتلیشکایت
  • تفاوت جامعه یورژوازی با دولت مدرن
  • سه عنصر جامعه بورژوازی از منظر هگل
  • دولت از منظر هگل

مدرس

میثم سفیدخوش

میثم سفیدخوش


دکتر میثم سفیدخوش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران میباشد.

دورهای دیگر: میثم سفیدخوش

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)