نوع دوره

تعداد
قیمت
275,000 تومان
درباره دوره مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

دیالکتیک ارباب و بنده هگل


مدرس

میثم سفیدخوش

میثم سفیدخوش


دکتر میثم سفیدخوش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران میباشد.

دورهای دیگر: میثم سفیدخوش

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)