دوره به صورت آفلاین می باشد

دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ دیالکتیک دقیقا به چه معناست؟ و فهم آن در زندگی روزمره، تحلیل شرایط اجتماعی و سیاسی و تاملات آکادمیک چه کاربردی دارد؟


چرا فهم از مفهوم دیالکتیک در شرایط کنونی ضرورت دارد؟ تاریخچه تحول این مفهوم چیست؟ و چگونه بینش دیالکتیکی می‌تواند نگاهی متفاوت در فهم وقایع در اختیار ما بگذارد؟


مفهوم دیالکتیک چگونه به ایرانیان عرضه شد؟ آیا ایرانیان دیالکتیکی می‌اندیشند؟ و اینکه آیا بینش دیالکتیکی می‌تواند راه حلی برای برون‌رفت از شرایط کنونی باشد؟


در این بسته ۱۲۰ دقیقه‌ای میلاد دخانچی، در ۱۲ سرفصل و با زبانی ساده مخاطب را با معانی گسترده مفهوم دیالکتیک و کاربردهای آن آشنا کرده است.

 

 

سفارش دوره

مدرس دوره میلاد دخانچی

  • میلاد دخانچی واجد دکتری مطالعات فرهنگی از دانشگاه کوئینز کانادا نویسنده کتاب پسااسلامیسم بازنگری رابطه مذهب و سیاست در ایران است، همچنین او در کارنامه خود ساخت برنامه‌های تلویزیونی The-link، گره، جیوگی، فاز و سختانه را نیز دارد.

  • dokhanchi100@gmail.com

دوره های مرتبط