نوع دوره

تعداد
قیمت
115,000 تومان
نمونه تدریس درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

تاریخ تشیع


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • مباحث روش شناختی و متودولوژیک
  • شیعه نخستین و سقیفه
  • شیعه سیاسی و شیعه اجتماعی
  • مذاهب گوناگون شیعه در مواجهه با گفتمانهای محوری
  • مذاهب گوناگون شیعه در مواجهه با گفتمانهای محوری
 • جلسه دوم
  • سه گفتمان شیعه در زمان حضور امام در جامعه
  • متولد شدن دانش فقه و انواع آن
  • تشیع قبل از صفویه و بعد از آن
  • بررسی رقبای اصلی شیعه در ایران
  • تشکیل حکومت در عصر غیبت
  • نظریه مشروطه و تعطیلی گری
  • تفاوت نگاه امام خمینی با نظریه فقهای پیشین

مدرس

عبدالمجید مبلغی

عبدالمجید مبلغی


عبدالمجید مبلغی دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران میباشد از وی کتب و مقالات فراوانی در دست است که از میان آنها میتوان به :سیر تطور شیعه نخستین،نواندیشی دینی،نظام سیاسی و دولت در اسلام و همچنین خاستگاه هرمنوتیکی دانش فقه و دیگر نظام‌های معرفتی مواجهه با نصوص اشاره کرد.

دورهای دیگر: عبدالمجید مبلغی

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)