نوع دوره

تعداد
قیمت
180,000 تومان
درباره دوره مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

تاملاتی درباره خواب


مدرس

نصرالله حکمت

نصرالله حکمت


نصرالله حکمت که اکنون در سمت استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی فعالیت میکند، یک زندگی پر فراز و نشیب در سطح فیلسوفی قابل تامل داشته است. نصرالله حکمت تا سال ۱۳۵۸ پیش برنده تحصیلات حوزوی بود و در همین سال درس خارج خود را در مدرسه علمیه حقانی به پایان رساند. اما بعد از آن، مسیر خود را به سمت تحصیلات آکادمیک ادامه داد. او به سمت فلسفه و دانشگاه تهران رفت و در سال ۱۳۷۳ نیز دکتری خود در همین رشته را کسب کرد. حوزه تخصصی نصرالله حکمت را میتوان فلسفه در جهان در اسلام دانست در عین حال که بر روی مباحث فلسفه غربی نیز تسلط مطلوبی دارد.

کتاب شناسی نصرالله حکمت

کتاب شناسی نصر الله حکمت را باتوجه به زندگی تحصیلی پر فراز و نشیب و سراسر تصمیمات تعیین کننده، وضعیت قابل حدسی دارد: لیستی مهم  بلند بالا :

منازله زمان و وجود ، نشر الهام

سه فیلسوف، سه اثر، سه رخداد ، نشر الهام

درس نامه حکمت مشا ، نشر الهام

مسئله چیست؟ ، نشر الهام

درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی ، نشر الهام

شاکله شناسی ، نشر الهام

کتاب خواب ، نشر الهام

متافیزیک ابن سینا ، نشر الهام

مرثیه ای برای جنون ، نشر الهام

فارابی فیلسوف غریب ، نشر علم

تاملی در فلسفه تاریخ عقل ، نشر الهام

حکمت و هنر در عرفان ابن عربی ، نشر فرهنگستان هنر

مفتاح فتوحات، نشر علم

شمس تبریزی پرسش ، نشر الهام

فلسفه ادبیات میخانه ، نشر الهام

گزارشی کوتاه از فرصت مطالعاتی ، نشر الهام

زندگی و آثار ابوالحسن عامری نیشابوری، نشر علم

زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی ، نشر الهام
 

دورهای دیگر: نصرالله حکمت

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)