نوع دوره

تعداد
قیمت
99,000 تومان
نمونه تدریس درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

اسلام سیاسی در ایران


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • زمینه‌های شکل گیری اسلام سیاسی در ایران
  • چگونگی شکل گیری گفتمان شیعه در طول یک دوره تاریخی
  • تفاوت و تمایز اسلام سیاسی با اندیشه قبلی شیعه
  • نظریه پردازی غیبت
  • عبور اسلام سیاسی از گفتمان غیبت
  • پیوند نهاد دین با دولت در زمان صفویه
  • شکل گیری گفتمان تشیع عامیانه
  • ارکان اساسی مذهب
  • رسمیت یافتن مفهوم اجتهاد در شیعه
 • جلسه دوم
  • شکل گیری نهاد روحانیت
  • منازعات بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان
  • جریانات روشنفکری ضد مذهبی
  • رویارویی حزب توده با گفتمان اسلامی تازه پا گرفته
  • نفوذ مارکسیسم به دانشگاه‌ها
  • تاثیراندیشه‌های سید جمال در ایران
 • جلسه سوم
  • علمای موافق و مخالف مشروطه خواهی
  • کتاب «بعثت و ایدئولوژی» بازرگان
  • به وجود آمدن ایده غرب زدگی
  • شکل گیری اسلام سوسیالیستی به رهبری شریعتی
  • تفاوت اسلام گرایی قبل از انقلاب با اسلام گرایی بعد از انقلاب
  • شناخت اسلام سیاسی در ایران امروز

مدرس

سید محمدعلی حسینی زاده

سید محمدعلی حسینی زاده


حسینی زاده دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران است و هم اکنون استاد مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم میباشد.

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)