دوره به صورت آفلاین می باشد

مرحله آیینه ای

مرحله آیینه‌ای چیست و چگونه موجب هویت یافتن یک فرد یا جمع میشود و البته چگونه باید از آن عبور کرد؟ 

مرحله آیینه‌ای از سری مراحل رشد روانی کودک و از مفاهیم اصلی روانکاوی لاکانی میباشد، که اثرات عمده‌ و عمیقی در مطالعات فرهنگی، سینما و... داشته است. 

 

در این درسگفتار 120 دقیقه‌ای، رضا احمدی به توضیح  و بسط مرحله آیینه‌ای میپردازد.

 

سفارش دوره

مدرس دوره رضا احمدی

  • رضا احمدی دانش آموخته دکتری فلسفه، مترجم و پژوهشگر فلسفه، روانکاوی و الهیات است. رساله دکتری ایشان به مطالعه تطبیقی دلالت شناسی سوژه لاکانی و ارزیابی انتقادی آن از منظر حکمت صدرایی اختصاص دارد. رضا احمدی پژوهشگر حوزه علوم شناختی نیز می باشد.

دوره های مرتبط