نوع دوره

تعداد
قیمت
120,000 تومان
درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

لاکان برای نقد ادبی


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • زبان عبارت و زبان اشارت
  • امر پارادوکسیکال به مثابه مزیتی برای آموزه های لکان و گشایشی برای خوانش آثار ادبی
  • تبین و توضیح چرایی تبدیل سرکوب میل به میل به سرکوب به میانجی ژوئیسانس
  • نظریه دید دریدا
  • محدودیت نقد لکانی حسین پاینده
 • جلسه دوم
  • گره برومه‌ای به مثابه آپاراتوس روانی فرد و شکل دهنده سیمپتوم یا سینتوم
  • هویت یابی اولیه یا هویت یابی خیالی : شکل گیری اگو یا گشتالت خیالی
  • هویت یابی ثانویه یا نمادین
  • چگونگی ارجاع یابی از دالی به دال دیگر
  • اختلال شباهت و مجاورت و یا به تعبیری استعاره و مجاز
  • توضیح و بررسی دو اختلال مازوخیست و سادیست در ذیل انحرافات و شباهت هر دو در انکار اختگی نمادین
  • در نظر امکان گرفتن تغییر ساختار فرد در امر تحلیل
  • عدم امکان بازتاب همه سیمپتوم ها یا سینتوم ها در متن
 • جلسه سوم
  • بررسی داستان «چراغ ها را من خاموش میکنم » از زویا پیرزاد بر اساس مطالب تدریس شده در دو جلسه گذشته

مدرس

توحید شالچیان

توحید شالچیان


دورهای دیگر: توحید شالچیان

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)