دوره به صورت آفلاین می باشد

هرمنوتیک

هرمونتیک چیست؟ هنر تفسیر!

اما اهمیت هرمونتیک یا فهم تفسیر چیست و چگونه فهم هرمونتیک میتواند در تعاملات انسانی و مطالعات علوم انسانی به کار آید؟


در این درسگفتار ۱۲۰ دقیقه ای بیژن عبدالکریمی با در نظر گرفتن مخاطب عام، به شرح تاریخ، اهمیت و موضوع هرمونتیک پرداخته و به سوالات مخاطبان پاسخ گفته است. اینکه هرمونتیک دقیقا به چه معناست و چگونه از دل دغدغه تفسیر متون مذهبی ، روش تفسیر خود به یک دانش انسانی تبدیل شد مورد بررسی عبدالکریمی در این درسگفتار است.

عبدالکریمی همچنین به سیر تطور هرمونتیک در اندیشه پیشگامان نظیر شلیماخر و دیلتای تا مارتین هایدگر و گادامر پرداخته و با زبانی رسا کاربرد این مفهوم و البته هرمونتیک فلسفی را در زندگی روزمره و مطالعات علوم انسانی را تشریح کرده است.

سفارش دوره
  • بیژن عبدالکریمی فیلسوف ایرانی و استاد فلسفه دانشگاه میباشد.

دوره های مرتبط