بیژن عبدالکریمی

بیژن عبدالکریمی


بیژن عبدالکریمی یکی از فلسفه خوانده های ایرانی نام‌دار در فضای فلسفه ایران است. او که متولد سال ۱۳۴۲ می‌باشد مقاطع تحصیلی خود را به ترتیب زیر گذارنده است :
مقطع کارشناسی : فلسفه دانشگاه تهران ۱۳۶۷
مقطع کارشناسی ارشد : فلسفه دانشگاه تهران ۱۳۷۳
مقطع دکتری : فلسفه دانشگاه مسملان علیگرد هندوستان ۱۳۸۰
بیژن عبدالکریمی از جمله فلسفه خوانده هاییست که تلاش میکند از دانش خود در فلسفه برای فهم، نقد و تغییر جهان بیرون نیز بهره بگیرد. او در سال های اخیر یکی از منتقدان اصلی جریانی بوده مه به مقوله فرهنگ و علوم انسانی نگاه و تحمیلی سیاسی داشته‌اند.

کتاب شناسی بیژن عبدالکریمی

بیژن عبدالکریمی علاوه بر حضور در مناظره و حلقه های فکری گوناگون و همچنین نقد های تند و تیز خود به جریان های مختلف فکری و سیاسی تالیف های بسیار زیاد و قابل توجهی نیز دارد.

غروب زیست جهان ایران ، نقد فرهنگ

هایدگر و استعلا، نقد فرهنگ

هایدگر در ایران، نقد فرهنگ

تفکر به منزله کنش سیاسی، نقد فرهنگ

پایان تئولوژی، نقد فرهنگ

ما و جهان نیچه ای، نقد فرهنگ

بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر ، نوشته والتر بیمل ، نشر سروش

مشرکی در خانواده پیامبر، نقد فرهنگ

حسین ابن علی در افق معاصرت، نقد فرهنگ

در جستجوی معاصریت، نقد فرهنگ

مونیسم یا پلورالیسم، نقد فرهنگ

هایدگر در افق تاریخ ما، نقد فرهنگ

آینده روحانیت و جهان معاصر، نقد فرهنگ

پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر، نقد فرهنگ

تاملاتی بر نسبت ساحت قدس وجود و تاریخ (مجلد ۱ تا ۳)، نقد فرهنگ

شریعتی و تفکر آینده ما، نقد فرهنگ

دن کیشوت های ایرانی، نقد فرهنگ

رهایی بخشی یا سلطه، نقد فرهنگ

تفکر و سیاست، نقد فرهنگ

هگل یا مارکس، نقد فرهنگ

نوشته های اساسی شریعتی، نقد فرهنگ