نوع دوره

تعداد
قیمت
157,000 تومان
نمونه تدریس درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

اروین یالوم


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • گذاری بر زندگی شخصی یالوم
  • معانی مختلف روان در طول تاریخ زبان فارسی
  • مهم‌ترین مقوله هستی در اندیشه یالوم، تنهایی است
  • سه نوع تنهایی از منظر یالوم
  • تفاوت مکتب اگزیستانسیالیسم با سنت اگزیستانسیالیسم
 • جلسه دوم
  • بررسی مرگ، معنای زندگی، تنهایی و آزادی به عنوان چهار مسلم هستی
  • دوگانه فراموشی هستی و اندیشیدن به هستی یالوم
  • تجربه زیستی و نازیسته‌
  • یکی از آینه‌های خود شناسی، مرگ و مواجهه با آن است
  • حضور دلهره در تنهایی اگزیستانسیالیسم
 • جلسه سوم
  • دوگانه کشف معنای زندگی یا معنای کیهانی و معنای دنیوی شخصی
  • مسئله آزادی و مسئولیت از منظر یالوم
  • معرفی منابع برای آشنایی بیشتر با یالوم

مدرس

سروش دباغ

سروش دباغ


سروش دباغ، دکتری فلسفه از دانشگاه واریک انگلستان و فوق لیسانس روان شناسی دانشگاه تهران میباشد، او سالهاست به عنوان روان درمانگر نیز فعالیت میکند.

دورهای دیگر: سروش دباغ

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)