سروش دباغ

سروش دباغ


سروش دباغ، دکتری فلسفه از دانشگاه واریک انگلستان و فوق لیسانس روان شناسی دانشگاه تهران میباشد، او سالهاست به عنوان روان درمانگر نیز فعالیت میکند.