دوره به صورت آفلاین می باشد

فلسفه حق هگل

هگل را شاید بیشتر با کتاب #پدیدارشناسی_روح بشناسند ولی کتاب خطوط اصلی فلسفه حق (Grundlinien der Philosophie des Recht)، 
که به #فلسفه‌حق هم مشهور است، تأثیر زیادی در تاریخ اندیشه‌ی #سیاسی و #اجتماعی گذاشته است. #مارکس در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم، این کتاب را مهم‌ترین نقد نظریه‌ی #آلمان‌ها در باب #حق دانسته و خودش هم به نقد آن پرداخته و از سوی دیگر اندیشمندی چون #جانرالز هم در سده‌ی بیستم برخلاف برخی #منتقدان هگل، دو رکن از چهار رکن #لیبرالیسم را برگرفته از همین کتابِ هگل دانسته است. پس با کتابی جریان¬ساز و مسئله‌خیز روبرو هستیم.

دراین طعم موضوع  طعمی چشیدیم از فلسفه‌ی حق هگل و نگاهی کردیم به خطوط اصلی کتابی که پایه‌گذار بسیاری از مفاهیمی است که امروزه در عالم #حقوق و #سیاست به آنها تکیه می‌کنیم بی‌آنکه ریشه‌ی نظری آنها را بشناسیم: #آزادی، #اخلاق، جامعه‌ی مدنی، #خانواده، #قانون، #دولت و یا همان #استیت.

طعم موضوع فلسفه‌ی حق هگل را دکتر میثم سفیدخوش عضو هیات علمی #دانشگاه شهیدبهشتی در سه جلسه تدریس کرده است.

 در این سه جلسه شما با رئوس کتاب خطوط کلی فلسفه‌ی حق آشنا خواهید شد تا بتوانید هم در مطالعات خود و هم در ارتقای خود به عنوان یک #شهروند آن را به کار ببندید. 

 دکتر سفیدخوش معتقد است کتاب فلسفه‌ی حق با این انگاره مبارزه می‌کند که گویی نیتِ پاک و ساده و توجه به چند ارزش معلوم و مسلّم اخلاقی برای "زندگی خوب" کافی است. آدمی برای زندگی خوب گریزی از آسمانِ ناپایدارِ سیاست و زمینِ پر گل و لایِ حق و حقوق ندارد‌. از همین روست که آدمی را "جانوری مدنی" خوانده‌اند. اینجاست که از #مالکیت گرفته تا نظام اخلاقی، خانواده، جامعه‌ی #بورژوایی و دولت باید مورد ارزیابی #فلسفی و موضوع #دانش و تأمل شهروندان جوامع #مدرن باشد. 
 در جلسه‌ی نخست با زمینه‌ی پیدایش این اثر و طرح کلی آن آشنا می‌شویم.
در جلسه‌ی دوم و سوم با سه گام اصلی کتاب (یعنی حق #انتزاعی، اخلاق دستگاه‌مند و اخلاق عرفیِ واقعی) و برخی درونمایه‌های آن روبرو می‌شویم و سرانجام هم نگاهی می‌اندازیم به برخی واکنش‌ها به این کتاب تا معلوم شود که چرا این کتاب در دنیای مدرن تا این اندازه مهم بوده است.

سفارش دوره

مدرس دوره میثم سفیدخوش

  • دکتر میثم سفیدخوش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران میباشد.