دوره به صورت آفلاین می باشد

نیچه و نقد جهان مدرن

بیراه نیست اگر ادعا کنیم سر منشا #نقد مدون و جامع #جهان_مدرن به افکار فردریک #نیچه باز می‌گردد به طوری که آنچه تحت عنوان «پست مدرنیته» نیز در دهه شصت و هفتاد میلادی به بار نشست بدون تصور تاثیر گذاری نیچه غیر ممکن است.

هیچ جریان انتقادی در قرن بیستم شکل نگرفته که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر نیچه نباشد! اما نقد اساسی نیچه به جهان مدرن چه بود؟ و به چه میزان نقد او همچنان موضوعیت دارد؟

در #طعمموضوع پیش رو می‌خواهیم با دکتر احسان فرزانه، دانش آموخته دکتری علوم سیاسی #دانشگاهتهران همراه شویم و از منظر فرزانه متوجه انتقادات بنیادین نیچه به جهان جدید شویم، جهانی که چه بخواهیم و چه نخواهیم ذیل سیطره آن زندگی می‌کنیم و لذا منطقی است که از زبان یکی از فیلسوفان تاثیرگذار معاصر درباب چالش‌ها و کاستی‌های آن تامل کنیم. 

البته نقد نیچه به جهان مدرن بدون پیامد نیز نبوده چرا که عده‌ای شکل‌گیری #فاشیسم و #نازیسم را در پیوند با اندیشه او تلقی می‌کنند و این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که به همان اندازه که نقد جهان مدرن مهم است؛ نقدِ نقد جهان مدرن نیز باید مورد بررسی باشد. در واقع پرسش اساسی این است:
 آیا سر آخر نقد جهان مدرن امثال فاشیسم و نازیسم‌اند؟ آیا باید امثال نیچه را در شکل گیری چنین پدیده‌هایی مقصر دانست؟ آیا انسان ایده‌ال نیچه یا همان سوپرمن او، پیامدی جز فاشیسم و نازیسم دارد؟ آیا می‌توان نقد مدرنیته کرد و از دل آن چیزی وحشتناک‌تر از ساختارهای مدرن که بازتاب آن در سرمایه‌داری است تولید نکرد؟

در این درسگفتار احسان فرزانه ذیل مروری بر آثار نیچه و مهمترین سرفصل‌های فلسفی او از کتاب زایش #تراژدی گرفته تا اراده قدرت، به نقد جهان مدرن از منظر نیچه پرداخته و ما را با طعمی از نیچه انتقادی آشنا کرده است.

شرکت در این دوره به همه علاقمندان به نیچه و البته همه شهروندان جهان مدرن پیشنهاد می‌شود. شهروندانی که در عین گرایش به خردورزی احساس می‌کنند علاوه بر خرد، باید به مساله زیبایی و امیال انسانی نیز توجه شود، شهروندانی که در عین حال که مدرن زندگی می‌کنند، جان کلام نیچه را خوب درک می‌کنند.

 این شما و تامل ۳۶۰ دقیقه‌ای بر آرای نیچه و نقد او بر جهان مدرن.

سفارش دوره

مدرس دوره احسان فرزانه

  • دکتر احسان فرزانه دانش آموخته علوم سیاسی مقطع دکتری دانشگاه تهران و مولف کتاب های «وضعیت نئولیبرال» (تحلیل جامعه شناختی شعر فارسی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰)،  «نیچه و رمانتیسیسم» و مترجم کتاب «اگزیستانسیالیسم» تالیف پل فولکیه می‌باشد و از چهره‌های جوان و فعال علوم انسانی در کشور است.

دوره های مرتبط