نوع دوره

تعداد
قیمت
129,000 تومان
نمونه تدریس درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

لیبرالیسم


سرفصل‌های دوره

 • لییرالیسم
  • آیا مخالفت یا موافقت با منظومه‌های بزرگ و تاریخ سازی مانند لیبرالیسم، موافقت یا مخالفتی بامعناست ؟
  • لیبرالیسم و تحدید قدرت مطلقه
  • اقتدارگرایی نهادمند و لیبرالیسم
  • نظریه تفکیک قوا: مونتسکیو
  • جامعه مدنی لیبرالیستی چیست ؟
  • تمایز لیبرال ها و آنارشیست ها
  • لیبرالیسم و فلسفه اصالت فرد
  • مالکیت خصوصی : ویژگی مهم لیبرالیسم
  • رویکرد لیبرالیسم در برابر مداخله دولت در اقتصاد
  • اشاره کوتاهی به منتقدان مواضع لیبرالیستی
  • منظور از «درک غیراجتماعی از ادراک انسان» چیست ؟
  • آیا هویت امری اجتماعیست؟
  • همبستگی اندام وار لیبرالیسم با سرمایه‌داری
  • توضیحی از نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک
  • درک فیزیکالیستی لیبرالیست ها از نظام اجتماعی

مدرس

احسان فرزانه

احسان فرزانه


دکتر احسان فرزانه دانش آموخته علوم سیاسی مقطع دکتری دانشگاه تهران و مولف کتاب های «وضعیت نئولیبرال» (تحلیل جامعه شناختی شعر فارسی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰)،  «نیچه و رمانتیسیسم» و مترجم کتاب «اگزیستانسیالیسم» تالیف پل فولکیه می‌باشد و از چهره‌های جوان و فعال علوم انسانی در کشور است.

دورهای دیگر: احسان فرزانه

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)