پیشنهاد جیوگی

نوع دوره

تعداد
قیمت
267,000
14%
229,620 تومان
درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

توسعه چیست؟


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • مفهوم توسعه
  • تقسیم بندی تاریخ بشر
  • عصر طفولیت
  • عصر بدویت
  • عصر تمدن
  • عصر توسعه
  • عصر پسا توسعه
 • جلسه دوم
  • ماهیت دولت در عصر تمدن
  • ماهیت دولت در عصر توسعه
  • ویژگی ها و وظایف دولت مدرن از منظر علوم سیاسی
  • تعریف دولت توسعه خواه و شرایط آن
  • پسا توسعه و دولت شبکه ای
  • دولت در عصر شبکه
  • خطر دولت های مجازی
  • جایگزینی کمپانی ها با دولت ها
  • خطر دیکتاتورهای مجازی
  • جایگاه توسعه یافتگی در ایران
  • آموزش و توسعه
 • جلسه سوم
  • پدیدارشناسی بحث توسعه
  • افزایش قدرت انتخاب با تامین رفاه، رضایت و معنا
  • مدرنیزاسیون و نوسازی فیزیکی
  • مدرنیته و نوسازی فکری
  • آزادی های سلبی و ایجابی از دید آیزایا برلین
  • توسعه از دید آمارتیا سن
  • تحقق طبیعی آزادی، عدالت و سعادت در توسعه
  • توسعه و گسترش فضای «امکان»
  • تقسیم کار کشورها در توسعه صنعتی
  • توسعه و ظهور منجی
  • توسعه و فضیلت
  • کژکارکردهای توسعه و پویایی سیستم جامعه

مدرس

محسن رنانی

محسن رنانی


محسن رنانی یکی از پژوهشگران نام دار و مهم سال های اخیر حوزه اقتصاد ایران است. او که دارای مقام استاد تمامی در دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد همین دانشگاه است در سال ۱۳۴۴ در شهرستان رهنان متولد شده است. محسن رنانی مقاطع تحصیلی خود را به ترتیب زیر گذرانده است :

 • مقطع کارشناسی : اقتصاد دانشگاه تهران
 • مقطع کارشناسی ارشد : اقتصاد دانشگاه تهران
 • مقطع دکتری : اقتصاد دانشگاه تهران

کتاب های محسن رنانی

کتاب های محسن رنانی نشاندهنده یک اقتصاد خوانده متعهد، جدی و حرفه‌ایست که افکار و نقادی های خود را همواره به رشته تحریر در آورده است :

خرد نا به روال : نگاه اقتصادی نامتعارف به پدیده های متعارف ، نوشته استیون ای لندزبرگ ، نشر طرح نقد

اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران ، نشر نور علم

چرخه های افول اخلاق و اقتصاد : سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران ، نشر طرح نقد

بازار یا نابازار ، نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی ، نوشته پاتریک فرانکوئیس نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

درک دموکراسی : انتخاب عمومی رویکردی بر انتخاب عمومی

راهنمای معلم برای دبیران اقتصاد

اقتصاد تولید کشاورزی

اقتصاد کار و نیروی انسانی

علم اقتصاد : پیشرفت، رکود یا انحطاط ؟
 

دورهای دیگر: محسن رنانی

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)