دوره به صورت آفلاین می باشد

هگل و هنر

 

موضع #هگل درباب #هنر چیست؟ او زیبایی و زیباشناسی را چگونه می‌فهمد؟ و فرق میان #فلسفه_هنر او و متقدمان او نظیر #کانت چه بود؟ هگل از مفهومی به نام “پایان هنر” صحبت به میان می‌آورد. پایان هنر از منظر هگل دقیقا به چه معناست؟ چگونه هگل از مسیر هنر #آزادی را جستجو می‌کند؟ در دوگانه فرم و محتوی هگل به کدام اصالت می‌داد؟ آیا هگل فرمالیست بود یا نه برعکس، برای او محتوی بود که اصالت داشت؟ و بالاخره اینکه از رهگذر توضیح هگل از هنر امروز در فهم و نقد هنر چه می‌توان برداشت کرد؟ توضیح هگل از هنر را با امروز ما چه کار؟

در #طعم_موضوع بعدی می‌خواهیم علاقمندان فلسفه و هنر را دریابیم و از مسیر تدریس دکتر علی مرادخانی به هگل و هنر بپردازیم. دکتر مرادخانی از فیلسوفان هگل شناس معاصر ایرانی‌اند که سال‌ها در فلسفه هگل تامل کرده‌اند، آن را تدریس کرده‌اند و از همه مهم‌تر اینکه موفق شده‌اند به زبان عامه فهم جهان اندیشه این فیلسوف پیچیده را بازگو کنند. 

علاقمندان به فلسفه هگل می‌دانند که مساله اصلی هگل آگاهی و آزادی انسانی بود. برای هگل همه چیز باید در ظرف آگاهی انسانی معنادار شود تا بدین وسیله شکاف بین انسان و هر آنچه در خارج از آگاهی او، خاصه طبیعت است، به حداقل رسد. دکتر مرادخانی قرار است در سه جلسه ۲ ساعت به مخاطبان بگویند کارکرد هنر در ایجاد #آگاهی و آزادی انسان چیست؟ آیا هنر در خدمت آگاهی است یا برعکس، هنر ضدآگاهی و آزادی است؟ اگر هگل امروز میبود و به عنوان مثال هنر دیجیتال را درک می‌کرد آیا او همچنان از پایان هنر صحبت به میان می‌آورد؟

دکتر مرادخانی بناست در ضمن شرح موضع هگل و روایتی که او از تاریخ هنر ارائه می‌دهد ما را با نظام اندیشه‌ای هگل نیز آشنا کنند و از این منظر می‌توان این طعم موضوع را در امتداد #طعماندیشهبزرگان هگل محسوب کرد.

اگر به نحوی زندگی شما با هنر و یا #فلسفه گره خورده و یا به اندیشه هگل علاقمندید این سه جلسه با تدریس دکتر مرادخانی را از دست ندهید. 

 

سفارش دوره

مدرس دوره علی مرادخانی

  • دکتر علی مرادخانی نویسنده،مترجم و پژوهشگر ایرانی است که سالها مطالعات خود را معطوف به هگل نموده است از او ده ها مقاله و کتب در این زمینه به چاپ رسیده است که از آنها میتوان به کتاب هگل و فلسفه مدرن اشاره کرد.

دوره های مرتبط