دوره به صورت آفلاین می باشد

امانوئل کانت

و حالا امانوئل #کانت! فیلسوفی که جهت حرکت تاریخ فلسفه را به شکلی تغییر داد که می‌توان #فلسفه را به دوره ماقبل کانت (پری کانت) و ما بعد کانت (پست کانت) تقسیم کرد. او بود که با «نقد عقل محض» و تقسیم جهان به فنومن و نومن پرسش‌های جدیدی درباره امکان شناخت انسان فراهم آورد.‌  

در این طعم اندیشه بزرگان سراغ کانت رفتیم و البته شرکت در این دوره را به همه پیشنهاد می کنیم. چرا که نمی‌توان در مدرنیته زیست و از کانت چیزی ندانست. گویی فهم اولیه از کانت و زندگی در #جهان_مدرن و سودا و شجاعت دانستن به هم گره خورده‌اند. 

این دوره را #بیژن_عبدالکریمی تدریس کرده است. عبدلکریمی احتیاج به معرفی ندارد. او فلسفه را با بلاغت مثال زدنی خود و‌ با حرارت تدریس می‌کند و وقتی شروع می‌کند، سخت است که انتظار پایان گفتار او را داشته باشی.

عبدالکریمی  در چهار جلسه یک ساعت و نیم و به شکل فشرده ما را با طعمی از کانت آشنا کرده است.

سرفصل ها و پرسش هایی که عبدالکریمی به معرفی آنها پرداخته است به شرح زیر است:

«مسأله و پرسش اصلی کانت چه بود؟ و چرا بعد از کانت همه فلسفه‌های بزرگ به تفسیر فلسفه او پرداخته‌اند؟ خود کانت از مبادرت به یک انقلاب در تاریخ فلسفه سخن گفته، کار خود را به کار کپرنیک در حوزه نجوم تشبیه می‌کند و  از نوعی انقلاب کپرنیکی در فلسفه سخن می گوید. اما معنای انقلاب کپرنیکی کانت چیست؟ فلسفه #اخلاق کانت یکی از زیباترین و عمیق‌ترین فلسفه‌های اخلاقی جهان است و نظام اخلاقی وی را روح و قلب #لیبرالیسم برشمرده‌اند. اما مضمون و سرشت فلسفه اخلاق کانت چیست و  آیا براستی فلسفه اخلاق کانت توانست بنیادی برای متافیزیک اخلاق در جهان کنونی فراهم کند؟ و چرا این فلسفه به منزله روح لیبرالیسم غربی شناخته شده است؟ و البته کمی هم زیبایی شناسی! ایده کانت درباب #زیبایی چه بود؟»

این شما و مطلعی از شناخت کانت.

سفارش دوره
  • بیژن عبدالکریمی فیلسوف ایرانی و استاد فلسفه دانشگاه میباشد.

دوره های مرتبط