امانوئل کانت

و حالا امانوئل #کانت! فیلسوفی که جهت حرکت تاریخ فلسفه را به شکلی تغییر داد که می‌توان #فلسفه را به دوره ماقبل کانت (پری کانت) و ما بعد کانت (پست کانت) تقسیم کرد. او بود که با «نقد عقل محض» و تقسیم جهان به فنومن و نومن پرسش‌های جدیدی درباره امکان شناخت انسان فراهم آورد.‌  

در #طعماندیشهبزرگان بعدی می‌خواهیم سراغ کانت برویم و البته شرکت در این دوره را به همه پیشنهاد کنیم. چرا که نمی‌توان در مدرنیته زیست و از کانت چیزی ندانست. گویی فهم اولیه از کانت و زندگی در #جهان_مدرن و سودا و شجاعت دانستن به هم گره خورده‌اند. 

این دوره را #بیژن_عبدالکریمی تدریس خواهد کرد. عبدلکریمی احتیاج به معرفی ندارد. او فلسفه را با بلاغت مثال زدنی خود و‌ با حرارت تدریس می‌کند و وقتی شروع می‌کند، سخت است که انتظار پایان گفتار او را داشته باشی.

عبدالکریمی قرار است در چهار جلسه یک ساعت و نیم، در دو بعدازظهر تابستانی، روزهای شنبه و یکشنبه و به شکل فشرده ما را با طعمی از کانت آشنا کند.

سرفصل ها و پرسش هایی که عبدالکریمی قرار است به معرفی آنها بپردازد به شرح زیر است؟

«مسأله و پرسش اصلی کانت چه بود؟ و چرا بعد از کانت همه فلسفه‌های بزرگ به تفسیر فلسفه او پرداخته‌اند؟ خود کانت از مبادرت به یک انقلاب در تاریخ فلسفه سخن گفته، کار خود را به کار کپرنیک در حوزه نجوم تشبیه می‌کند و  از نوعی انقلاب کپرنیکی در فلسفه سخن می گوید. اما معنای انقلاب کپرنیکی کانت چیست؟ فلسفه #اخلاق کانت یکی از زیباترین و عمیق‌ترین فلسفه‌های اخلاقی جهان است و نظام اخلاقی وی را روح و قلب #لیبرالیسم برشمرده‌اند. اما مضمون و سرشت فلسفه اخلاق کانت چیست و  آیا براستی فلسفه اخلاق کانت توانست بنیادی برای متافیزیک اخلاق در جهان کنونی فراهم کند؟ و چرا این فلسفه به منزله روح لیبرالیسم غربی شناخته شده است؟ و البته کمی هم زیبایی شناسی! ایده کانت درباب #زیبایی چه بود؟»

نهم و دهم مرداد راس ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر، مدرسه علوم انسانی [جیوگی] میزبان مخاطبانی خواهد بود که می‌خواهند با طعمی از کانت به روایت عبدالکریمی آشنا شوند.

بین هر تدریس ۱:۳۰ زنگ تفریح نیز لحاظ خواهد شد.

دقت کنید که کد تخفیف مربوط به جشنواره تابستانی مدرسه برای این دوره قابل استفاده نمی باشد. هرگونه ثبت نام از این مسیر به منزله عدم تکمیل فرایند ثبت نام لحاظ خواهد شد.

این شما و مطلعی از شناخت کانت.

سفارش دوره