دوره به صورت آفلاین می باشد

اسلام سیاسی در ایران

چگونه اسلام سیاسی در ایران شکل گرفت؟ چطور از دل #انقلاب مشروطه، که دال مرکزی آن بر مشروط کردن قدرت شاه بود زمینه‌ای برای شکل‌گیری اسلامگرایان در دهه‌ها بعد فراهم شد؟ چگونه در جوی که #مارکسیسم و #پهلویسم میاندار اصلی گفتمان‌های سیاسی بودند، ناگهان #اسلامگرایان ظهور کردند و توانستند قدرت سیاسی را از آن خود کنند؟ سوسیالیست‌های خداپرست چه کسانی بودند؟ چرا نواب صفوی، احمد کسروی را ترور کرد؟ در چه شرایطی تز #ولایت فقیه طبع شد؟ چرا امثال #شریعتی و #بازرگان و #مطهری و #طالقانی در صحنه فکری ایران، با اقبل مواجه شدند و هزار پرسش دیگر که ما فکر می کنیم پاسخ آنها را میدانیم اما در واقع نمیدانیم!

این اساسا خاصیت این موضوع است. همه فکر میکنیم اسلام سیاسی را میشناسیم اما در واقع ما اطلاعات محدودی از نحوه شکل گیری این پدیده تاریخی در ایران داریم!

در یک تک جلسه ۲۰۰ دقیقه‌ای، به کنکاش اسلام سیاسی در ایران پرداختیم، تا با موضوع دانش قرار دادن خود، خود تاریخی‌مان را بهتر بفهمیم.

این درس را دکتر سید محمد علی حسینی زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تدریس کرده است. دکتر حسینی زاده که صاحب تالیفی با موضوع این جلسه ماست، سال هاست بر موضوع اسلام سیاسی در ایران تمرکز کرده و دیدی فراجناحی و فرا‌ ایدئولوژیک به این موضوع دارد. حسینی زاده با ارائه روندهای تاریخی شکل گیری اسلام سیاسی ما را به عمق تاریخ معاصر برده و به ما نشان می­دهد که چگونه ایده‌ها، سیاست می‌سازند و چگونه سیاست جهان ما را.

مهم نیست به کدام فرقه و مسلک سیاسی در سپهر اندیشه و سیاست در ایران تعلق دارید، باور ما هر چه باشد و ما هرکجا که باشیم فهم اسلام سیاسی برای ما ضروری است، خاصه اگر در ۲۰۰ دقیقه فشرده بتوانیم به طعمی از موضوع دست پیدا کنیم.

سفارش دوره

خلاصه ویدیویی کلاس

  • .

  • حسینی زاده دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران است و هم اکنون استاد مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم میباشد.

  • hosainizadah@gmail.com

دوره های مرتبط