پیشنهاد جیوگی

نوع دوره

تعداد
قیمت
139,000 تومان
نمونه تدریس درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

اسلاوی ژیژک


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • توصیف زمانه ما از دیدگاه ژیژک به عنوان «زمانه ناامیدی»
  • راهکارهای ژیژک در برابر این زمانه ناامیدی
  • تعریف ژیژک از عمل و اخلاق
  • ژیژک و سینما
  • نقد اصلی ژیژک به سرمایه داری
 • جلسه دوم
  • مباحث هستی شناسی در آثار ژیژک
  • رادیکالیزه شدن نگرش کانتی با هگل
  • ژیژک و مفهوم نگاه خیره لکان
  • ژیژک و عدم یکپارچگی پدیده ها
  • مفهوم واقعیت از دیدگاه ژیژک
 • جلسه سوم
  • تعریف فلسفه و جایگاه آن در دنیای امروز از منظر ژیژک
  • ماتریالیسم دیالکتیک در مباحث ژیژک
  • مثال از ماتریالیسم دیالکتیک با استفاده از مفهوم سرکوب از دیدگاه فروید
  • دیالکتیک از دیدگاه ژیژک
  • سه ساحت روان انسان از دیدگاه لکان
  • قرارگرفتن ژیژک در جانب امر واقع

مدرس

رضا احمدی

رضا احمدی


رضا احمدی دانش آموخته دکتری فلسفه، مترجم و پژوهشگر فلسفه، روانکاوی و الهیات است. رساله دکتری ایشان به مطالعه تطبیقی دلالت شناسی سوژه لاکانی و ارزیابی انتقادی آن از منظر حکمت صدرایی اختصاص دارد. رضا احمدی پژوهشگر حوزه علوم شناختی نیز می باشد.

دورهای دیگر: رضا احمدی

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)