علیرضا طهماسب

علیرضا طهماسب


علیرضا طهماسب در سال ۱۳۵۵ در شهر تهران متولد شد. او که یکی از فعالین مورد توجه حوزه روانشناسی سال‌های اخیر محسوب میشود تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه هایی مانند دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی و SFU اتریش گذرانده است :
مقطع کارشناسی : رشته فلسفه ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۸۱
مقطع ارشد : رشته روان شناسی ، دانشگاه تهران ، سال ۱۳۸۴ ( موضوع پایان نامه : خودشناسی و شخصیت )
مقطع دکتری : رشته علوم روان درمانی ، دانشگاه SUF اتریش ، از سال ۲۰۱۰

کتاب شناسی علیرضا طهماسب

کتاب شناسی علیرضا طهماسب باتوجه به پرکاری فعالیت حرفه‌ای او در کسوت یک پژوهشگر و مترجم ، لیست بلندی محسوب می‌شود :

ماتریس ذهن ، نوشته توماس آگدن ، نشر فرهنگ نشر نو

مرجع روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ، نوشته نت کن ، نشر بینش نو

فروید ، نوشته جاناتان لیر، نشر فرهنگ نشر نو

درآمدی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود ، نوشته مایکل سنت کلر ، نشر نی

آثار و اندیشه های زیگموند فروید ، نشر فرهنگ نشر نو

درآمدی نو بر روان کاوی ، نوشته آنتونی بیتمن، نشر فرهنگ نشر نو

دگرگونی زندگی ها ، نوشته دیوید مالان ، نشر بینش نو

زندگی علمی من ، نوشته زیگموند فروید ، نشر بینش نو