نوع دوره

تعداد
قیمت
157,000 تومان
نمونه تدریس درباره دوره سرفصل‌ها مدرس محتوای آموزشی نظرات کاربران دورهای مرتبط

ابن سینا


سرفصل‌های دوره

 • جلسه اول
  • بررسی دو خوانش مهم از ابن سینا : خوانش سنتی و خوانش غربی
  • سه مفهوم محوری فلسفه، انسان و شناخت در اندیشه ابن سینا
  • تفاوت ابن سینا با ارسطو
  • مواجهه ابن سینا در فلسفه‌اش با کیست؟
  • کارکرد ایمان پیشافلسفی
 • جلسه دوم
  • انسان ار منظر ابن سینا
  • صحبت درمورد نفس در کتاب النفس الشفا
  • خود خداآگاهی از منظر ابن سینا
  • دو نفس خودآگاه و ناخداگاه در انسان
  • اهمیت مبحث قابلیت در سنت فسلفی عرفانی
  • بحث تانیت شالکه
  • اشاره به طب سینایی
  • روش شناسی ابن سینا
 • جلسه سوم
  • شناخت در فلسفه ابن سینا
  • حقیقت فعال در اندیشه سینایی
  • بررسی کتاب تعلیقات
  • مسئله هبوط روح به عالم ماده
  • آیا science همان ادراکات حسی است ؟
  • ارتباط ادراکات انسان با حقیقت
  • جایگاه الهام یا وحی در سه گانه حسی، عقلی و خیالی
  • بحث اتحاد عاقل و معقول
  • فرق بین عینیت و حقیقت

مدرس

نصرالله حکمت

نصرالله حکمت


نصرالله حکمت که اکنون در سمت استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی فعالیت میکند، یک زندگی پر فراز و نشیب در سطح فیلسوفی قابل تامل داشته است. نصرالله حکمت تا سال ۱۳۵۸ پیش برنده تحصیلات حوزوی بود و در همین سال درس خارج خود را در مدرسه علمیه حقانی به پایان رساند. اما بعد از آن، مسیر خود را به سمت تحصیلات آکادمیک ادامه داد. او به سمت فلسفه و دانشگاه تهران رفت و در سال ۱۳۷۳ نیز دکتری خود در همین رشته را کسب کرد. حوزه تخصصی نصرالله حکمت را میتوان فلسفه در جهان در اسلام دانست در عین حال که بر روی مباحث فلسفه غربی نیز تسلط مطلوبی دارد.

کتاب شناسی نصرالله حکمت

کتاب شناسی نصر الله حکمت را باتوجه به زندگی تحصیلی پر فراز و نشیب و سراسر تصمیمات تعیین کننده، وضعیت قابل حدسی دارد: لیستی مهم  بلند بالا :

منازله زمان و وجود ، نشر الهام

سه فیلسوف، سه اثر، سه رخداد ، نشر الهام

درس نامه حکمت مشا ، نشر الهام

مسئله چیست؟ ، نشر الهام

درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی ، نشر الهام

شاکله شناسی ، نشر الهام

کتاب خواب ، نشر الهام

متافیزیک ابن سینا ، نشر الهام

مرثیه ای برای جنون ، نشر الهام

فارابی فیلسوف غریب ، نشر علم

تاملی در فلسفه تاریخ عقل ، نشر الهام

حکمت و هنر در عرفان ابن عربی ، نشر فرهنگستان هنر

مفتاح فتوحات، نشر علم

شمس تبریزی پرسش ، نشر الهام

فلسفه ادبیات میخانه ، نشر الهام

گزارشی کوتاه از فرصت مطالعاتی ، نشر الهام

زندگی و آثار ابوالحسن عامری نیشابوری، نشر علم

زندگی و اندیشه حکیم ابونصر فارابی ، نشر الهام
 

دورهای دیگر: نصرالله حکمت

فهرست محتوای دوره

پس از تهیه دوره به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.
افزودن نظر

(برای ثبت نظر، باید دوره را خریده باشید.)