دوره به صورت آفلاین می باشد

درباره اضطراب و تنهایی

اضطراب چیست؟ چرا مضطرب می‌شویم؟ چگونه می‌توان بر اضطراب فايق آمد؟ پرسش از چیستی و ماهیت اضطراب و البته نسبت آن با تنهایی برای دهه‌ها مسأله روانشناسان قرن بیستم بود تا اینکه #مارتین_هایدگر در کتاب «وجود و زمان» زاویه‌ای جدید بر موضوع #اضطراب افکند و فهم از اضطراب را رنگی فلسفی بخشید.


دو جنگ عالم‌گیر، ظهور فاشیسم و نازیسم و البته هولوکاست کافی بود تا هایدگری که اضطراب و تنهایی را با گوشت و پوست خود چشیده بود به فلسفه ورزی درباره این مفاهیم رو آورد. هایدگری که هم از جانب نازی‌ها و هم بعدا که از سوی متفقین او را به حمایت از نازی‌ها متهم میکردند، اضطراب و تنهایی را قطعا زندگی کرد.


مارتین هایدگر اضطراب و تنهایی بشر را در نسبت با وجود و هستی می‌فهمید و #اگزیستانس (قیام ظهوری) انسان را با تنهایی و اضطراب همراه می‌دید. اما «وجودی» دیدن اضطراب در تلقی هایدگر دقیقا به چه معناست و چگونه فهم از اضطراب هایدگری می‌تواند برای مردم عادی و درمان‌گران مفید واقع شود؟ به واقع اضطراب چیست و چقدر تجربه اضطراب و تجربه این روزهای ایرانیان با دورانی که هایدگر در آن می‌زیست قابل تناظر است و چگونه فهم فلسفی از اضطراب می‌تواند در راستای رفع آن مفید واقع شود؟


برای فهم تلقی #هایدگر از اضطراب سراغ دکتر اکبر جباری از شارحان فلسفه هایدگر رفته‌ایم تا با همراهی او در سه جلسه دو ساعته ، با نقطه تلاقی #فلسفه و #روانشناسی آشنا شویم. اکبر جباری که تجربه مشاوره و درمان نیز دارد و از شارحان سرفصل‌های #دازاینکاوی هایدگر است، در عین گزارش آموزه‌های هایدگری، به پرسش‌های انضمامی شرکت‌کنندگان نیز التفات داشته است تا بتواند بین فلسفه، روانشناسی و مخاطرات زندگی روزمره پلی برقرار کند.


ذیل سرفصل اضطراب، اکبر جباری ما را به جهان فلسفی مارتین هایدگر برده است؛ در جلسه اول درباره زمینه‌های ترس و اضطراب سخن گفته، در جلسه دوم درباره قدرت مواجهه با اضطراب و در جلسه سوم درباره تنهایی، اقسام آن و نسبت آن با اضطراب صحبت کرده است.


تهیه این بسته، به علاقه‌مندان حوزه علوم انسانی خاصه فلسفه و روانشناسی و همچنین مخاطبان عام توصیه می‌شود.

 

سفارش دوره

مدرس دوره اکبر جباری

  • اکبر جباری ، متولد ۱۳۵۲ در زنجان پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه، ادبیات و عرفان و دانش‌آموخته دانشگاه میسور هند است.او نوشتن چندین کتاب درباره هایدگر را در کارنامه خود دارد و به تاثیر از فلسفه هایدگر مشغول روان درمانی است. 

دوره های مرتبط