اکبر جباری

اکبر جباری


اکبر جباری در سال ۱۳۵۲ در زنجان متولد شد. او که تحصیلات خود را در دانشگاه میسور کشور هند تکمیل کرده است یکی از پژوهشگران نام‌دار ایرانی در حوزه های زیر می‌باشد :

  • فلسفه
  • ادبیات
  • عرفان

کتاب شناسی اکبر جباری 

اکبر جباری بعنوان یک پژوهشگر متعهد به کار پژوهشی، از ابتدای فعالیت حرفه‌ای خود، کتاب های مهم و با کیفیتی را، هم بصورت تالیفی و هم ترجمه، به رشته تحریر در آورده است :

سمینار های سولیکون ( پیش نویس ها، گفتگو ها و نامه های مارتین هایدگر )   ، نشر پرسش

زبان گفتگو حقیقت ( فلسفه برای زندگی ) ، نشر پرسش

درآمدی بر جان شناسی اگزیستانسیال ، نشر نقد فرهنگ

دازاین کاوی یا تحلیل دازاین ، نشر پرسش

فلسفه ، تکثیر ، جنسیت ، نشر پرسش

درباره شعر ، نشر پرسش

پرسش از وجود ( با نگاهی به کتاب وجود و زمان مارتین هایدگر ) ، نشر کویر