دوره به صورت آفلاین می باشد

علی شریعتی

و حالا یکی از غول های اندیشه معاصر ایران و جهان اسلام و چشیدن از طعم اندیشه متفکری که کم منتقد و چه بسا ندارد، متفکری که آثارش بیش از  یک دهه ذهن و روان عده‌ی زیادی را در سراسر جهان به خود مشغول ساخته، متفکری که عده‌ای او را صرفا یک خطیب خوش ذوق می‌دانند و عده ای دیگر او را باعث بانی همه مشکلات ایران معاصر، عده‌ای هم او را متهم ردیف اول تبدیل دین به ایدئولوژی دانسته و عده‌ای دیگر ژرفای فکری او را می‌ستایند و البته همه در یک چیز مشترکند و آن این‌که، آنچنان که باید او را نمیشناسند و یا با دقت آثار او را نخوانده‌اند و بر شنیده‌هایشان تکیه می‌کنند.
 بعد از حدود یک سال شریعتی خوانی طعمی چشیدیم از جهان اندیشه #علی شریعتی آن هم از مسیر تدریس دکتر سید جواد میری. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. میری سال‌هاست که شریعتی می‌خواند و تدریس می‌کند و مقالات و کتب متعددی درباره شریعتی نگاشته است.  میری در این درسگفتار جان کلام شریعتی را برای مخاطب عام و در نسبت با علوم انسانی تشریح کرده و به مخاطبان اثبات میکند آیا امروز ما را با جهان شریعتی کاری هست؟ سرفصل‌ها و پرسش‌هایی که دکتر میری در این۶ ساعت  به آنها پرداخته به شرح زیر است:

تبارشناسی سنت فکری شریعتی و اینکه نسبت شریعتی با سنت های فکری پیشین خودش چگونست؟ امکان بازخوانی انتقادی شریعتی و اینکه شریعتی به مثابه یک نظریه پرداز و جامعه شناس چه مفاهیمی را در دسترس ما قرار میدهد ؟ آیا شریعتی ضد فلسفه بود؟ ضد فلسفه مابی شریعتی چه معنایی داشت؟ آیا جهان فکری شریعتی قابلیت جهانی شدن دارد و آیا اساسا شریعتی چنین رسالت و شانی برای خود قائل بود؟ آیا مفاهیم برساخت شده علی شریعتی می‌توانند روزنه ای برای حل مشکلات کنونی باز کنند؟ آیا جهان شریعتی میتواند در تحقیقات علوم انسانی به کار آیند؟ نقد اساسی امروز ما به شریعتی چیست؟ کجای جهان معرفتی او اصطلاحا "میلگند" و بالاخره اینکه آیا سه گانه استبداد، استعمار و استحمار شریعتی میتوانند در بازسازی الهیات رهایی بخش همچنان کارساز واقع شوند؟

این شما و چشیدن طعمی از شریعتی برای آنانی که شریعتی همچنان طرح مسأله میکند. 

 

سفارش دوره

مدرس دوره سیدجواد میری

  • سید جواد میری مینق جامعه شناس ایرانی-سوئدی و دانشیار جامعه‌شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  است. آثار او عمدتاً در حوزه نظریه اجتماعی و متفکران اسلامی است.