دوره به صورت آفلاین می باشد

جامعه شناسی شریعتی

واقعیت این است که اکثر ما خاصه نسل جدید، جز چند جمله قصار و اینکه احتمالا شریعتی و افکارش از مقصران وضع موجود ماست، چیز زیادی از او نمی‌دانیم. اما به راستی شریعتی چه میگفت؟ حرف حسابش چه بود؟ محورهای اصلی اندیشه او چه بودند؟ آیا شریعتی برای امروز ما حرفی برای گفتن دارد؟ خواندن شریعتی کدام نیاز فکری جامعه ما را می‌تواند برطرف کند؟ شریعتی چگونه دستاوردهای علوم انسانی مدرن را با سنت عرفان اسلامی تلفیق کرد و از آن معجونی برای ایرانیان معاصر ساخت؟ نسبت شریعتی و علوم انسانی امروز چیست؟ اگر احساس میکنید خواندن مجموعه آثار به تنهایی برای شما کمی مشکل است، ما برای شما پیشنهادی دیگری هم داریم و آن شرکت در دوره #شریعتی_خوانی مدرسه علوم انسانی [جیوگی] است. این دوره که با مشارکت جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود در واقع یک حلقه کتابخوانی است.در هر جلسه ۷۵ دقیقه به ارائه خلاصه و شرحی از کتاب اختصاص داده شده و بقیه زمان به پرسش و پاسخ می‌گذرد. این جلسات را میلاد دخانچی، دانش آموخته دکتری مطالعات فرهنگی اداره کرده است. این بسته آموزشی در مجموع 35 ساعت صوت را شامل میشود همچنین شما به فایل قابل دانلود کتاب ها نیز دسترسی خواهید داشت.

کتاب هایی که در این دوره به بحث گذاشته شدند، عبارتند از:

خودسازی انقلابی، بازگشت، ما و اقبال، شیعه، تشیع علوی تشیع صفوی، جهت گیری طبقاتی اسلام، چه باید کرد؟، جهان بینی و ایدئولوژی، انسان، انسان بیخود، بازشناسی هویت ایرانی اسلامی و هنر

شما با استفاده از این بسته آموزشی، به گروه تلگرامی اعضای کلاس نیز دسترسی خواهید داشت.

این دوره شامل ترم دو نیز میباشد.

سفارش دوره

مدرس دوره میلاد دخانچی

  • میلاد دخانچی واجد دکتری مطالعات فرهنگی از دانشگاه کوئینز کانادا نویسنده کتاب پسااسلامیسم بازنگری رابطه مذهب و سیاست در ایران است، همچنین او در کارنامه خود ساخت برنامه‌های تلویزیونی The-link، گره، جیوگی، فاز و سختانه را نیز دارد.

  • dokhanchi100@gmail.com