پژمان رنجبر

پژمان رنجبر


پژمان رنجبر دانش آموخته #هنر و #فلسفه و مترجم و مدرس فلسفه و هنر است. او آثاری از هنر در مقام الهیات، ملکوت و چنت، فانتزی، لیبیدو و تراژدی را ترجمه کرده و از جمله مترجمان علاقمند به تدریسی پر حوصله و روشمند است.