حسن بهشتی پور

حسن بهشتی پور


حسن بهشتی‌پور کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران است او سالهاست در مقام تحلیلگر سیاسی در جوامع عمومی حاضر شده، او  همچنین نویسنده کتاب روش‌های تحلیل سیاسی نیز هست.