جیوگی تصویر

در جیوگی تصویر قرار است یک کار ساده‌ انجام دهیم: فیلم و یا هر مجموعه تصویری ممکن را ببینیم و درباره آن حرف بزنیم؛ فیلم‌هایی که شاید در آرشیوهای عمومی در دسترس نباشند و یا برعکس شما آنها را بارها دیده باشید، ولی هیچ وقت خریدارانه به آنها نگاه نکردید؛ فیلم ها و تصاویری که ظرفیت بالایی برای بحث و گفتگو دارند.

آنچه قرار است در جیوگی تصویر تماشا کنیم محدود به فیلم نیست چرا که موضوع ما فرهنگ بصری (ویژوال کالچر) است و مطالعه فرهنگ بصری به ما کمک می‌کند لایه‌های فرهنگ محلی و جهانی را بشناسیم؛ پس چه بسا ابژه مورد بررسی ما موزیک‌ویدیو یا تابلوی نقاشی باشد. به عبارت دیگر، هدف جیوگی‌تصویر، ایجاد فضایی برای علاقمندانِ حوزه فرهنگ‌ بصری است تا در آن به تمرین گفتگو و ترویج تفکر انتقادی بپردازند و با افراد هم‌دغدغه و شبیه خودشان آشنا شوند.

در هر جلسه ممکن است بخشی از یک اثر یا بیشتر را با هم تماشا کنیم و درباره آنچه دیده ایم به بحث و گفتگو بنشینیم.

برای این گفتگوها لنز علوم انسانی به چشم می‌زنیم و از منظر مفاهیم علوم انسانی درباره فیلم‌ها صحبت می‌کنیم؛ اما قرار نیست در دام مفاهیم گیر کنیم. در وهله اول از فیلم دیدن لذت می‌بریم و بعد از احترام به اصل لذت، با زاویه‌ای که برای فهم جامعه امروز ایرانی موضوعیت دارد با هم حرف می‌زنیم و مهارت صحبت در جمع و گفتگو را تمرین می‌کنیم؛ مهارتی که انگار مدتهاست از دست داده ایم.

ناگفته نماند که این نشست‌ها شگفتانه‌ای نیز به همراه دارد: شاید فیلم‌ها و آثاری که قرار است ببینیم از قبل اعلام نشوند و شاید برخی را ملزم به دیدار قبلی باشیم! یعنی شما پیشاپیش به انتخاب آثار توسط مدرسه براکت جیوگی اعتماد می‌کنید؛ از این طریق هم شما و هم ما خود را به چالش می‌کشیم.