جیوگی گشت و گعده

[جیوگی] گشت فرصتی برای یادگیری علوم انسانی در قالب گردش های درون یا برون شهری در فاصله زمانی یک یا چند روزه است. در دوره‌های جیوگی گشت ما شاهد رخداد یک سفر علمی(field trip) هستیم که بسته به مقصد سفر، حوزه‌های مختلفی را در بر گرفته و محدود به موضوع و مکان خاصی نیست. این یعنی ممکن است در جیوگی گشت روزی در باملند راجع به صنعت فرهنگ صحبت کنیم؛ روزی در راسته کتابفروشان انقلاب به تبارشناسی بپردازیم و روزی دیگر در سواد کوه مازندران به شناخت دیالکتیک برای زندگی روزمره بپردازیم. در واقع جیوگی گشت یک تور علوم انسانی است. جیوگی‌گشت مناسب کسانی‌ است که میخواهند از منطقه های امن فیزیکی و فکری خود بیرون آمده تا رقص مفاهیم علوم انسانی را در زیست روزمره خود به چشم ببینند.

همچنین در گعده های براکت جیوگی سعی میشود در قالب یک نشست و دورهمی دوستانه به یک هم اندیشی علمی پرداخته شود، در واقع در گعده  با کمک یک بازی، پرفورمنس یا یک روش خلاقانه تسهیلگری یک موضوع مرتبط با علوم انسانی رخ میدهد، این گعده ها علاوه بر آورده دانش محور، محفل و مامن یک اجتماع دوستانه اند و به گفته شرکت کنندگان آن فرصت نابی هستند برای یافتن افرادی که  سوال هایی شبیه به شما دارند!